ZUMBA Sentao

Zumba Sentao™ –  Trening oparty na choreografiach wykorzystujących krzesła, mający na celu zwiększenie siły, poprawę równowagi i sylwetki oraz wydolności serca w zupełnie nowy sposób.