Jazz

Zajęcia trwają 1h.

Lekcję rozpoczyna rozgrzewka jazzowa obejmująca m.in. ćwiczenia na koordynację, podstawowe pozycje i kroki jazzowe na całej sali w pozycji stojącej, następnie sekwencje ćwiczeń na podłodze.

Kolejnym elementem są ćwiczenia i kombinacje po przekątnej sali.

Uwieńczeniem zajęć jest nauka krótkiej choreografii jazzowej. Na danych zajęciach położony jest nacisk na określony element: nauka podstaw techniki tańca jazzowego, praca nad koordynacją i oddechem, innym razem poznanie konkretnej odmiany tańca jazzowego np. lyrical jazz. Po nauce choreografii jest czas na przećwiczenie nowej choreografii i powtórki wcześniejszych oraz na improwizację uczestników zajęć i krótki relaks.

Celem instruktorki jest by uczestnicy zajęć odnaleźli sami, czym dla nich jest język tańca. Jednocześnie technika tańca jazzowego daje podstawy do nauki innych stylów i technik tanecznych i doskonale kształtuje sylwetkę i koordynację ruchową. Taniec jazzowy jest także środkiem do ekspresji własnych emocji i dobrej zabawy na parkiecie.

"Po prostu bądź i tańcz. Zapraszam do tańca życia i tego na parkiecie."

Prawa autorskie ilustracji: 
By Calliopejen1 at en.wikipedia (Transferred from en.wikipedia) [CC-BY-2.0], from Wikimedia Commons